ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์

ท่อร้อยสายไฟฟ้า เฮชดีพีอี

High Density Polyethylene Conduit

ท่อโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) หรือ พีอี ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่นอกจากให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีที่ดี ยังทำให้ท่อมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ในงานท่อร้อยสายไฟฟ้า ในวงการอุตสาหกรรมสายเคเบิ้ลใช้วัสดุโพลีเอทิลีนเกรดดังกล่าวในการผลิตฉนวนและเปลือกหุ้มป้องกันสำหรับสายเคเบิ้ลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่บางที่สุดจนถึงเคเบิ้ลสำหรับส่งกระแสไฟฟ้าที่มีเปลือกหนาที่สุดซึ่งสามารถรับแรงดันไฟฟ้าที่สูงที่สุดถึง 500 KV.

Product Material Dimensions (mm) PN/SDR
PSPOWER PE OD 16-160 Class I & II


PS-H-C

 

คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟฟ้าที่โดดเด่นของ lesbian porn PS STANDARD

- ท่อร้อยสายไฟฟ้า คาดแถบสีส้มบนผิวด้านนอกท่อเพื่อแยกประเภทการใช้งาน สะดวกปลอดภัยต่อการซ่อมบำรุง

- ท่อร้อยสายไฟฟ้า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 25 มม. จนถึงขนาด 160 มม. (Class I) สามารถม้วนเป็นขดได้

- ทนทานต่อการกัดกร่อน วัสดุ HDPE ไม่ทำปฎิกิริยากับสารเคมีหลายชนิดทำให้ไม่เกิดสนิมและมีอายุการใช้งานยาวนาน

- นํ้าหนักเบา มีความยืดหยุ่นสามารถโค้งงอได้ดี สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ง่ายกว่าท่อชนิดอื่นๆ lesbian videos และใช้อุปกรณ์น้อยกว่า

- ผิวภายในท่อเรียบมันทำให้ลดแรงเสียดทานในการร้อยสายไฟฟ้าได้สะดวกและไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อสายไฟฟ้า

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า

- ท่อโค้ง (Elbow ข้อโค้ง hot milfs 90o)

- Coupling Type porno gay A (ข้อต่อสวม PE กับ PE)

- Coupling Type B (ข้อต่อสวม PE กับ ท่ออื่น)

- nude celebs Bell Mouth (ปากแตร)

- End milf porn Cap (ข้อปิด)